سفید به مجمع می رود

سفید به مجمع می رود

شرکت سیمان سفید شرق سهامداران شرکت را به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دعوت کرد.