قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده آسیب می‌زند
مدیر معاملات کارگزاری بورس بیمه ایران:

قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده آسیب می‌زند

مدیر معاملات کارگزاری بورس بیمه ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده آسیب می‌زند، گفت: امیدوارم یک سری از مسائل مشخص شود تا مردم بتوانند نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.