پسته زبینا به فروش می رسد

پسته زبینا به فروش می رسد

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده پسته تولیدی شرکت را به فروش برساند.