همه خودروها باید به بورس کالا بیایند
مدیر کالایی کارگزاری صبا جهاد در گفت‌وگو با شهر بورس:

همه خودروها باید به بورس کالا بیایند

مدیر کالایی کارگزاری صبا جهاد با تاکید بر لزوم عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: همه خودروها باید به بورس کالا بیایند.

قرعه کشی کدام خودروها حذف شد؟

قرعه کشی کدام خودروها حذف شد؟

قرعه کشی کدام خودروها حذف شد؟ رئیس سازمان بورس گفت: در مورد خودروهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، قاعدتاً قرعه کشی معنی نخواهد داشت.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان