نحوه محاسبه سنوات کارمندان

نحوه محاسبه سنوات کارمندان

میزان سنوات، بخشی از تسهیلات و پاداش‌های لحاظ شده از طرف وزارت کار است. حق سنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق کارمندان را جبران می‌کند.