چه کسی جایگزین رئیس سازمان بورس شود؟
کارشناسان به شهر بورس پاسخ می‌دهند؛

چه کسی جایگزین رئیس سازمان بورس شود؟

در فاصله کمتر از سه ماه تا پایان مهلت قانونی ریاست سازمان بورس، «شهر بورس» در نظرسنجی از کارشناسان درباره جایگزین مجید عشقی پرسیده است.

نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی بر بازار سرمایه
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی بر بازار سرمایه

حسین خزلی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در گفت‌وگویی مفصل به تشریح نقش و آثار مثبت شبکه‌های اجتماعی بر شفافیت و رشد بازار سرمایه پرداخت.