برنامه کشت قراردادی ابلاغ شد
با دستور وزیر جهاد کشاورزی؛

برنامه کشت قراردادی ابلاغ شد

برنامه کشت قراردادی سه محصول گندم، جو و دانه‌های روغنی در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ شد.