دلواپسی “اصحاب کهف” برای بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، رشد بازار سرمایه به مذاق خیلی ها خوش نیامده و این روزها شاهد اظهار نظرهای تند و تیزی در مورد رشد این بازار هستیم. اما بورس نه کازینو است و نه قمارخانه . کار به آنجا رسیده که برخی اقتصادیون، بورس را به قمارخانه تشبیه می کنند و