بدهی خارجی ایران کاهش یافت
طبق اعلام بانک مرکزی؛

بدهی خارجی ایران کاهش یافت

آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی خارجی کشور در پایان سال گذشته ۲۷.۶ درصد کاهش داشته است.