سرمایه گذاران مردد بین بورس و بانک
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

سرمایه گذاران مردد بین بورس و بانک

حسن حسین نیا کارشناس بازار سرمایه از تردید سرمایه گذاران جهت سوق دادن دارایی‌های خود به بورس یا بانک خبر داد.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره