بورس کالا شفافیت و رقابت ایجاد می کند

بورس کالا شفافیت و رقابت ایجاد می کند

مدير كالايي كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه در خصوص فعالیت بورس کالا گفت: پیش از این کارخانه‌ها برای تهیه مواد اولیه با بازار سیاه و غیرشفاف مواجه بودند اما بورس کالا شفافیت و رقابت ایجاد می‌کند.