تولیدکنندگان فولاد چین در آستانه ورشکستگی

تولیدکنندگان فولاد چین در آستانه ورشکستگی

چین در حال حاضر خود را از نظر مالی در یک مکان ناپایدار می بیند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از تحلیلگران مالی و سهام جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که با آماده شدن کشور برای مواجهه با سخت‌ترین زمستان، بحران‌ها بدتر خواهند شد.