افق سهام خرید

افق سهام خرید

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (افق) از تحصیل سهام شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش خبر داد.

افزایش سرمایه افق ثبت شد

افزایش سرمایه افق ثبت شد

شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش (افق) از ثبت افزایش سرمایه 60 درصدی شرکت در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ