افزایش سرمایه افق ثبت شد

افزایش سرمایه افق ثبت شد

شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش (افق) از ثبت افزایش سرمایه 60 درصدی شرکت در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.