طرح صیانت لغو شد؟

طرح صیانت لغو شد؟

در حالی که اجرای طرح صیانت حواشی مختلفی در روزهای اخیر داشته، نمایندگان مجلس با جمع‌کردن امضا به دنبال بررسی مجدد این طرح در صحن علنی هستند.