بازار سرمایه محکوم به صعود/ بورس؛ خنثی اما صعودی
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس تشریح کرد؛

بازار سرمایه محکوم به صعود/ بورس؛ خنثی اما صعودی

اشکان چهره نگار عضو هیئت مدیره سبدگردان نوین نگر آسیا معتقد است که با توجه به شرایط تورمی و نرخ ارز، بازار سرمایه محکوم به صعود بوده و بورس می‌تواند رشد معقولی را تجربه کند.