تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

صحبت های امروز رئیس جمهور در مورد بورس

چهار تا پنج بار راهکارهایی برای بازار سرمایه ارائه شده است. متصل کردن سهام خرد به بازار بزرگ در بورس درست نبود.

 

پراپ تریدینگ

کمان