تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

صحبت های امروز رئیس جمهور در مورد بورس

چهار تا پنج بار راهکارهایی برای بازار سرمایه ارائه شده است. متصل کردن سهام خرد به بازار بزرگ در بورس درست نبود.