تاریخ انتشار : یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۳

سهامداران دید بلندمدتی داشته باشند

ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس درباره روند بازار سرمایه تا پایان سال اظهار داشت: ما از دی ماه سال گذشته حرکت شارپی در بازار سرمایه داشتیم. بعد از چنین وضعیتی یک روند اصلاحی نیاز بود که این مسئله با تاریخ مجامع مصادف شد.

بانک آینده