تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۹

تکیمیا در قیمت‌های فعلی ارزنده است

عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه کیمیا با بیان اینکه « تکیمیا در قیمت‌های فعلی ارزنده است» از سرمایه‌گذاران خواست که به این نماد نگاه بلندمدتی داشته باشند.

 

بانک تجارت