تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹

توضیحات رئیس سازمان بورس درباره خبر استعفایش

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نشست خبری امروز در مورد استعفایش توضیحاتی را ارائه داد

 

پراپ تریدینگ