تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۶

برکناری «عشقی» مطرح نیست

عضو شورای عالی بورس درگفت وگو با شهر بورس در پاسخ به این سوال که آیا موضوع برکناری رئیس سازمان بورس مطرح شده و آیا موافقت با برکناری می‌تواند اثر مثبت داشته باشد یا خیر، توضیح داد: اولا که چنین چیزی در دو سال اخیر مطرح نشده و بیشتر شایعه بوده است که این شایعات بیشتر به بازار ضربه می‌زند.

دانش کاظمی ادامه داد: یکی از افتخارات بازار سرمایه این بود که روسا و دبیران سازمان دوره‌های کوتاه مدتی مدیر نبودند، یعنی زمان مکفی برای اعمال نظرات و برنامه‌های خود داشته است که این مزیت بزرگ بازار سرمایه است و نشان می‌دهد رئیس و هیئت مدیره به درستی انتخاب شده‌اند.

بانک تجارت