تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴

لایو شهر بورس با موضوع بررسی بازار سرمایه از نگاه بنیادی

طی لایو مشترکی از سوی شهر بورس بازار سرمایه ایران با حضور کارشناسان بازار سرمایه (برزو حق شناس، هلن عصمت پناه، میترا فرخ پور) و مدیر مسئول شهر بورس (امیر توپچی پور) از نگاه بنیادی بررسی شد.

پراپ تریدینگ