جزییات پرداخت وام مسکن روستایی
طبق اعلام بانک مرکزی؛

جزییات پرداخت وام مسکن روستایی

روستاها براساس هفت اولویت مشمول دریافت وام مسکن روستایی خواهند بود و مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره