قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1402

قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1402

قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1402 اعلام شد. بر این اساس در بازار خودروهای ایرانی پژو پارس با کاهش ۵ میلیونی ۶۷۰ میلیون تومان شد.