تلگرام شهر بورس

تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۵
کد خبر : 86568

لیست شرکت هایی که در هفته آخر تیرماه به مجمع می روند

لیست شرکت هایی که در هفته آخر تیرماه به مجمع می روند
در هفته چهارم تیرماه تعداد زیادی از شرکت ها به مجمع می‌روند که این شرکت‌ها تقریبا همه صنایع بازار سهام را شامل می‌شوند.

به گزارش شهر بورس به نقل از اقتصادآنلاین، بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهای مهم که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به نمادهای فولاد، فخوز و شبندر اشاره کرد.


مجمع غدیس 1402 | تقسیم سود 75 تومانی به ازای هر سهم


شنبه  24/04/1402

یکشنبه25/04/1402

دوشنبه26/04/1402

سه‌شنبه27/04/1402

چهارشنبه28/04/1402

پنجشنبه

29/04/1402

سرچشمه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وبانک– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بجهرم– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کسرا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وامیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وسین –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غویتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ولپارس – مجمع عمومی  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سیتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کبافق – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فخوز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وپارس – مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

دلقما– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

میهن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

حفاری– مجمع عمومی فوق العاده تغییر سال مالی شرکت

تمحرکه – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غنوش– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

ولکار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زمگسا– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تکشا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کوثر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فولاژ- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشهداب– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پاکشو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وساپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فتوسا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

آسیا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ونیرو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سلار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سکارون – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دزهراوی– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وآفری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

انرژی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دروز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خساپا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شرنگی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شبریز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کالا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وکار- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه بانک با نمونه اساسنامه بانک مرکزی

زاگرس- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فزرین– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

حفارس – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بساما –  جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لازما – مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

زکشت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شکبیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خودرو– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وخاور – مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

تفیرو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کلوند – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غمهرا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کورز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کحافظ– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

ونوین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دکیمی-  مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

اپرداز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خلنت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

باران – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لخانه- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 خاهن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

سامان –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ولملت- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دابور – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شفارس –  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کایزد– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کاسپین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خبهمن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فوکا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وآرین – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شساخت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بفجر– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

لکما – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

پشاهن- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تابا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شاوان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فسپا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فولاد – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شاروم – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شراز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وسنا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بکابل – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کویر – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح  اساسنامه

خپارس –  مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

وحافظ –  مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد اساسنامه

کیسون – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غزر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خفناور –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شستان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وتعاون – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پدرخش–  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سباقر–  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کیمیا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

تبرک – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وپسا –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فلوله –  مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد 18 و 19 و 28 اساسنامه.

بورس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

قچار –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وسدید – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شبندر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خپویش – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وشمال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وسینا – مجمع عمومی فوق العاده تغییر مفاد ماده 61 و 62 اساسنامه مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

غاذر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وشهر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فنوال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خکمک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

غالبر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

آسیاتک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وتوشه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ودی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زکوثر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ولتجار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کقزوی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شپاس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

حبندر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شکام – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

نویسنده:

برچسب ها : ، ، ، ، ، ،

ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ