تبلیغات
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱
کد خبر : 4826

قیمت طلا و سکه امروز 99/4/25

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران ، آخرین قیمت طلا و سکه امروز 99/4/25 به شرح زیر است: در این صفحه قیمت‌ها بلافاصله پس از اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران درج خواهد شد. آخرین قیمت طلا و سکه امروز 99/4/25 18:30:02 انس طلا 1804/50 دلار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران ، آخرین قیمت طلا و سکه امروز 99/4/25 به شرح زیر است:

در این صفحه قیمت‌ها بلافاصله پس از اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران درج خواهد شد.

آخرین قیمت طلا و سکه امروز 99/4/25

18:30:02

انس طلا 1804/50 دلار
مظنه تهران: 4,420,000 تومان (3,000)
طلای 18عیار: 1,020,356 تومان (692)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,700,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

18:10:02

انس طلا 1805/76 دلار
مظنه تهران: 4,417,000 تومان (-1,000)
طلای 18عیار: 1,019,664 تومان (-,231)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,700,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

18:00:03

انس طلا 1805/99 دلار
مظنه تهران: 4,418,000 تومان (-2,000)
طلای 18عیار: 1,019,895 تومان (-,461)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,700,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

17:40:03

انس طلا 1808/01 دلار
مظنه تهران: 4,416,000 تومان (-5,000)
طلای 18عیار: 1,019,433 تومان (-1,154)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,700,000 تومان (-20,000)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

17:30:02

انس طلا 1808/08 دلار
مظنه تهران: 4,421,000 تومان (-2,000)
طلای 18عیار: 1,020,587 تومان (-,462)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,720,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

17:20:03

انس طلا 1807/06 دلار
مظنه تهران: 4,423,000 تومان (3,000)
طلای 18عیار: 1,021,049 تومان (693)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,720,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

17:10:03

انس طلا 1806/87 دلار
مظنه تهران: 4,420,000 تومان (-4,000)
طلای 18عیار: 1,020,356 تومان (-,924)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,720,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

17:00:03
 انس طلا 1806/92 دلار
مظنه تهران: 4,424,000 تومان  (-2,000)
طلای 18عیار: 1,021,280 تومان  (-,461)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,720,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
16:50:01
 انس طلا 1806/70 دلار
مظنه تهران: 4,426,000 تومان  (6,000)
طلای 18عیار: 1,021,741 تومان  (1,385)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,720,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
16:40:03
 انس طلا 1806/76 دلار
مظنه تهران: 4,420,000 تومان  (-2,000)
طلای 18عیار: 1,020,356 تومان  (-,462)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,720,000 تومان  (-10,000)
نیم سکه: 5,350,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
16:20:02
 انس طلا 1806/54 دلار
مظنه تهران: 4,422,000 تومان  (4,000)
طلای 18عیار: 1,020,818 تومان  (923)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,730,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,350,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
16:00:04
 انس طلا 1806/69 دلار
مظنه تهران: 4,420,000 تومان  (4,000)
طلای 18عیار: 1,020,356 تومان  (923)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,730,000 تومان  (10,000)
نیم سکه: 5,350,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
15:40:03
 انس طلا 1805/35 دلار
مظنه تهران: 4,413,000 تومان  (-2,000)
طلای 18عیار: 1,018,740 تومان  (-,462)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,800,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,450,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
15:10:03
 انس طلا 1808/41 دلار
مظنه تهران: 4,424,000 تومان  (-1,000)
طلای 18عیار: 1,021,280 تومان  (-,231)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,800,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,450,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
14:50:03
 انس طلا 1808/25 دلار
مظنه تهران: 4,423,000 تومان  (1,000)
طلای 18عیار: 1,021,049 تومان  (231)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,800,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,450,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)
14:20:03
 انس طلا 1809/02 دلار
مظنه تهران: 4,425,000 تومان  (-3,000)
طلای 18عیار: 1,021,511 تومان  (-,692)
 سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان  (0)
سکه طرح جدید: 10,880,000 تومان  (0)
نیم سکه: 5,450,000 تومان  (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان  (0)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان  (0)

14:10:03

انس طلا 1809/52 دلار
مظنه تهران: 4,428,000 تومان (3,000)
طلای 18عیار: 1,022,203 تومان (692)

سکه طرح قدیم: 10,200,000 تومان (100,000)
سکه طرح جدید: 10,880,000 تومان (30,000)
نیم سکه: 5,450,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,190,000 تومان (10,000)
سکه یک گرمی: 1,750,000 تومان (0)

11:00:03

انس طلا 1808/01 دلار
مظنه تهران: 4,385,000 تومان (0)
طلای 18عیار: 1,012,277 تومان (0)

سکه طرح قدیم: 10,100,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,900,000 تومان (50,000)
نیم سکه: 5,400,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,150,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,720,000 تومان (0)

09:50:02

انس طلا 1806/45 دلار
مظنه تهران: 4,370,000 تومان (5,000)
طلای 18عیار: 1,008,814 تومان (1,154)

سکه طرح قدیم: 10,100,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,800,000 تومان (0)
نیم سکه: 5,400,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,150,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,720,000 تومان (0)

06:50:03

انس طلا 1809/67 دلار
مظنه تهران: 4,365,000 تومان (2,000)
طلای 18عیار: 1,007,660 تومان (462)

سکه طرح قدیم: 10,100,000 تومان (0)
سکه طرح جدید: 10,800,000 تومان (-70,000)
نیم سکه: 5,400,000 تومان (0)
ربع سکه: 3,150,000 تومان (0)
سکه یک گرمی: 1,720,000 تومان (0)

تبلیغات

برچسب ها :

ناموجود

ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.